Légia

„Sandál legionára nepozná únavu. Za cisára a za impérium prekračuje všetky hranice sveta.“

Prvou povinnosťou Légie je vernosť cisárovy. Druhou povinnosťou je ochrana Impéria. Vznikla po boji zo 100 preživších v Tauropolskom priesmyku, ktorí ochránili osobne cisára a impérium. Légia je miestom, kde sa stretávajú najlepší z najlepších. Odhaduje sa, že v nej v súčastnosti pôsobí len 7 000 vojakov. Zvykne sa vysielať na problematické miesta po jednotlivúch centúriach. I. imperiálna centúria predstavuje stále najelitnejšiu jednotku impéria, v súčastnosti operuje niekde na Akajanskej Veľkej severnej proti Darsalijskému kráľovstvu. Napriek tomu aj jedna centúria, dokáže zásadne zvrátiť bojovú situáciu v prospech impéria. Naposledy légia bojovala v celku pred Ravensburgom a vydláždila svojími mŕtvolami cestu k Dáriovmu víťazstvu. Správny legionár pohŕda zbabelcami a má právo popraviť každého dezertéra na mieste – bez súdu. Legionári si nikdy neberú servítku pred ústa…a ani nemusia, zodpovedajú sa jedine cisárovi a žiaden zákon sa ich netýka.

Inkvizícia

„Najvyšší je nekonečne spravodlivý.“ Romanus I., vrchný imperiálny inkvizítor

Sformovaná za Juliána Zbožného predstavuje vrchol nebeskej spravodlivosti na zemi. Každý utlačovaný má právo sa podeliť o informácie o narušiteľoch kultu Najvyššieho a dostať požehnanie i spravodlivú odmenu. Kto by klamal… dostane ju taktiež. Každá informácia má pre Vrchného inkvizítora veľkú hodnotu. Imperiálnu inkvizíciu riadi Veľký inkvizítor a ako celok podlieha najvyššiemu rádu Slnka so sídlom v imperiálnom meste. Okrem tohto miesta, kde prebieha výcvik, inkvizítor nemá pevné inštitucionálne sídlo a pohybuje sa po krajine podľa potreby. Šepká sa….že okrem „oslobodzujúceho“ ohňa môžu spôsobiť utrpenie vskutku večné…

Justikár

„I sadol si pred bránu a ľudia pred neho po jednom predstupovali. Spravodlivý v srdci zaplesali, u nespravodlivých nastal plač a škrípanie zubov v temnotách.“ Kniha Sudcov

Svetskú pravodlivosť vykonávajú správcovia a kasteláni, podľa zvyku a svojej úvahy. Nebeskú spravodlivosť vykonáva inkvizícia. Existuje však ešte jeden druh spravodlivosti – a to imperiálna. Proti nej neexistuje odvolania a ani oddialenia. Slovo cisárovo predstavujú práve justikári. Tí, presúvajúc sa z miesta na miesto, rozsudok nielen vynášajú, ale na mieste ho aj vlastnou rukou vykonajú. Zriadený v dobách Eldreda Mocného predstavuje Vysoký tribunál s 13 justikármi najvyššiu inštanciu v Impériu. Dokonca aj samotní legionári podliehajú ich rozsudku. Všetky inštitúcie sú povinné s nimi spolupracovať…i keď väčšinou ani jeden justikár o ich pomoc nestojí. A nielen to, majú i výnimočné právo decimovať centúrie samotnej Légie. XIX. centúria by o tom mohla rozprávať svoje, keby ostal niekto nažive…

Alchymisti

„Ešte jedna sublimácia a…“ posledná veta Gregora Nádherného

V impériu sa hovorí, že po výbuchu u Kremnnej hory sa alchymistická guilda už nikdy nespamätala. Zahynulo pri nej celé vedenie a všetci majstri, pri arcimajstrovej demonštrácii tvorby primordiálnej hmoty. Čo sa presne stalo a kde experiment zlyhal prípadne, či to nie je len legenda, už dnes po stáročiach nikto nevie povedať. Isté je, že odvtedy sa celému pohoriu hovorí Sklenené vrchy. Apatekári doteraz, kvôli príprave liečivých esencií, ovládajú základy alchýmie, ale inak sa celé poznanie vytratilo s postupujúcimi vekmi. Navyše, už ani staré a známe recepty sa nedarí zopakovať.

Kňazi

„Jeden je Boh a cisár najvyšší je jeho služobník.“ Prorok

Mladá Atalanta pri svojom zrode vyznávala množstvo božstiev, zhrnutých pod označením Starý Panteón. Avšak vláda Juliána Zbožného priniesla zmenu. Julián v 5. veku obecného kalendára roku 920 pokľakol pred Prorokom menom Samiel, a s ním i celý národ. Tej noci, všetci bohovia a bezverci boli zničený. Tento deň sa rok čo rok pripomína sviatkom Dňa víťazstva, ktorým začína každý rok imperiálneho kalendára. Občas sa v Starej marke o ňom niekto hovorí aj, ako o Noci náreku, ale kto by už dnes veril babským povedačkám? Kňazi sa venujú predovšetkým liečeniu a pomáhaniu prostým ľuďom. Prorok im zakázal priúčať sa mágii…ale doby Juliána Nábožného sú už dávno preč.

Nevesty

„Poď bližšie…ak sa nebojíš dobrodružstva …“ Vilná Vilma Tristanovi Drakobijcovi

Alebo večné panny. Krehké, ale nebojácne devy, zaoberajúce sa najstarším remeslom na svete. Často sa organizujú do spoločenstiev a pod ochranou svojej gardy a vedením Matky vykonávajú, čo vykonávajú. Dobrodruh každého pohlavia potrebuje raz za čas si oddýchnuť a uľahčiť svojmu zlatu. V každom menšom meste je minimálne jeden Dvor rozkoše.

Bardi

Jedná sa o voľné spoločenstvo zväčša talentovaných jedincov, so strunovým nástrojom, prípadne harmonikou, spievajúc piesne o hrdinstve a múdrosti, ako i pochabosti minulých vekov. Tešia sa z posvätnej ochrany, nie je dovolené od nich vyberať dane, či zadržovať ich, pokiaľ neprekročili jeden z Tradičných zákonov. Často sa zdržiavajú v krčme, či Dvore rozkoše kde poslúchajú a rozprávajú príbehy. Občas sa vydajú aj na výpravu, za dobrodružstvom, ktoré rozpáli lýtka panien.

Assassini

„Kur…“, cisársky radca v deň inhumácie

Ak majú bratstvá a obchodné guildy nejakého spoločného nepriateľa, tak je to práva Krvilačná sekta boha Smrti. Už od dávnych čas uctievajú svojho boha krvavými obeťami. Čím význačnejšia osoba tým lepšia obeť. Každá obetina je navyše označená nejakým spôsobom tajomným symbolom. Zvačša ide o samotárskych kňazov boha smrti, ktorí majú mnoho podôb. Imperiálna spravodlivosť ich príliš od bežných (nájomných) vrahov neodlišuje. Sú to majstri svojho remesla a každá ich čepeľ má na svedomí minimálne tridsaťtri mŕtvych (tým sa stáva posvätenou a užívaniahodnou). Napriek tomu hovoria o službe bohu smrti, ako o službe Heliodorovi, a kategoricky popierajú spojenie s Temným bratstvom.

Design: NewWpThemes | Powered By jouer au casino en ligne | android bingo | Jeux de casino