Geografia AthanoruPoznámka: V tomto prehľade uvádzam len provincie (rsp. kráľovstvá, mestá, regióny) z ktorých môže pochádzať postava hráča. Obzvlášť, čo sa týka Mladého sveta, výber podliehal filtrácii.

Poznámka 2: Väčšina začínajúcich postáv si zvolí práve Starú marku za miesto pôvodu, keďže ide o najpravdepodobnejšiu možnosť. (typ: pripomína Bavorsko 13./14. storočia) Ostatné miesta potom samozrejme poznať vôbec nemusia.

Poznámka 3: Hráči si pripravia kostým a doplnky podľa histórie postavy a typológie miesta pôvodu.

 

Svet Athanor

Atalantská Ríša

Príbeh sa odohráva v jednej z polozabudnutých provincií Ríše, Starej Marke. Ríša samotná však tvorí mimoriadne dôležitú a pomerne starobylú komponentu sveta Athanor, aspoň tak ako ho poznajú geografovia jeho cisárskej Milosti. Rozkladá sa na troch kontinentoch, známych ako Mladý svet, Akajan a Ethelin, z ktorých posledné dva si práve podmaňuje pomocou svojich centúrií. Ríša a jej cisár, ako Pomocník prorokov, stoja v službách Heliodora, Boha a Pána nad všetkým stvoreným v ľútom boji proti Temnému, ktorý sa snaží pomstiť stvorenstvu za svoj pád.

Akajan

Alebo aj Rozpálený kontinent. Miesto, kde aj kamene trpia pod lúčami slnka. Ríša ho považuje za miesto plné odpadlíkov od Pravého Boha, ktorý ich takto trestá. Napriek tomu je sídlom mocného a nebojácneho púštneho kráľovstva Širdh v strede a kráľov korenia z ríše Adabar v ohromných lesoch na juhu. Momentálne, po vyše štyroch desaťročiach kampane sú dobyté zatiaľ provincie na severe, hneď za Kalixtovou šijou a to prístav Portonova a stepné provincie kmeňového zväzu Haggaritidov. V súčastnosti je pod obliehaním hlavné mesto Darsalijského kráľovstva Wuptala, na Veľkej severenej. (typ saharská Afrika/India)

Ethelin

Pravlasť elfského plemena. Dnes ho však obývajú už iba šedí elfovia, úpadková rasa so svojími barbarskými kráľmi. Prenádherné vzdušné paláce starých miest zarastá zdivočelá nekontrolovaná vegetácia, ktorá spolu s vlhkom a vysokou teplotou robí zo vznosného Ethelinu jeden z najnebezpečnejších kontinentov. Zvieratá a hmyz nevídanej veľkosti, ako i odpor kráľov Lesa sťažuje už temer po jeden a pol storočia proces zkultúrňovania krajiny. Mnohí šedí elfovia boli vzatí do otroctva, avšak viacerým sa podarilo na základe svojej práce oslobodiť a vycestovať do Mladého sveta. Do Lesa svetiel sa dá dostať skrze tri prístavné citadely – Thodan, Kairos a pradávny Faerun, a práve z nich pochádza i väčšina slobodných elfov v Ríši. (typ džungl hell/Lothlorien 100 rokov bez elfov)

Mladý svet

Je jedným z najstarších kontinetnov, hostí už od nepamäti ľudskú rasu. Názov mu dali jeho prvý obyvatelia. Zjednotený po nespočetných vojnách Ríšou a hlavne po konečnej porážke Federácie. Jeho hlavné mesto je Metropola, ale čo sa týka ľudnatosti a veľkosti, súperia s ňou megalopole Malého mora (na juhu).

(typ: tredoveká Európa od Occidentu az k Orientu a od Severu až k stredomoriu)

Metropola

Od samých počiatkov, miesto zrodu Atalanty. Len jediný krát bola jej existencia skutočne ohrozená a to bolo počas vojny s dynastiou Vossianovcov, ktorí sa po zdrcujúcej bitke v Tauropolskom priesmyku rozhodli vpadnúť do Atalantskej nížiny a odvážili obliehať Metropolu. Vnútorné povstanie Temného bratstva Mesto zapálilo a spolu s vonkajším obliehaním, temer dovŕšilo jeho skazu. Cisár Julián Nábožný ho uvidel v svojej vízii odené v mramore, zlate a nachu, ktorú on započal a jeho nástupci v priebehu storočia dokončili. (typ: Konštantinopol/Rím v čase najväčšej slávy)

Stará marka (väčšina postáv si zvolí práve Starú marku za miesto pôvodu)

Jedna z prvých provincií pripojených k Ríši po katastrofálnom strete s dynastiou Vossianovcov. Odvtedy sa pevne začlenila do pevného jadra plne dominovaných provincií, čo zvýraznila i stavba impresívnej citadely Orant, ako i vo veľkorysom založení Novodvorských trhov. Je to významná križovatka ciest a jej mierne zvlnená východná časť, ktorá nie je pokrytá Arnsheimským lesom, je posiata malými prosperujúcimi osadami, ako Zelenoves, Lieskovec, Hrušov či Markvartice a im podobné. Na jej západnej časti sa však nachádzajú rozsiahle územia pokryté lesom, a jediné bezpečné obydlie uprostred nich predstavuje práve pevnostné mesto Ravensburg. (typ: pripomína Bavorsko 13./14. storočia)

Mercija

Smerom na východ od Starej marky sa nachádzajú nekonečné stepy Stredu, kde žijú len nomádi. Pod nimi sa ale smerom na juh k megalopoliam rozkladá Mercija, pôvodne starobylé a mocné kráľovstvo, člen rádu Zlatého fénixa, ktorý sa postavil rozmachu Atalantskej ríše. Ide o mocné pevnostné územie pozostávajúce viacerých provincíi, takmer každé mesto a mestečko je obohnané vysokou hradbou, tie najväčšie z nich majú význačné citadely. Zjednotené po bitke u Granu kráľom Ethelredom Nebojácnym  dlho vzdorovalo Atalantskému tlaku. Dnes tadiaľ vedie niekoľko význačných obchodných ciest do Metropole, rsp. prakticky k megalopoliam Malého mora, ktoré sa začínajú rozvetvovať práve tu. Tie najrýchlejšie však vždy však vedú cez Ravensburg, takže, hoc karavány ich nepreferujú, poslovia a malé skupinky na ceste za čímkoľvek, ju vždy volia. Hlavné mesto je Albanum, druhé najväčšie Roden a tretie Gran, ktoré sú sídlami rovnomenných provincií.

Novograd

Za vyprahlými stepiami Stredu sa rozkladá Novogradská provincia bohatá na rudy, drevo a kožušiny a zlato. Vzhľadom k nízkej úrodnosti sa tu väčšina obyvateľstva zaoberá baníctvom a kovolejárstvom, ako i obchodom a námorníctvom. Jedna z prvých demokratických republík, si svojvoľne odhlasovala vstup do Atalantskej ríše. Severné Búrne more s mnohými ostrovmi predstavuj ozajstné bezpečie len pre novogradských lodivodov, ako i doménu pirátov od Mrazivej zátoky. Ďaleko najväčšie mesto predstavuje Novograd v ústi Dragvanu postavené na vode. Ostatné zoskupenia predstavujú malé mestečká s výnimkou Vrynu, horského baníckeho centra Vrynskej prefektúry. ľudia odtiaľto sú vynikajúci obchodníci a skvelí priatelia, ako i smrteľní nepriatelia. (typ stredoveká Vých. Ukrajina) Ďalej na severovýchod sa rozkladajú zátoky Lemúrie.

Megalopoly

Patria medzi najľudnatejšie mestá kontinentu a pravdepodobne celého sveta Athanor. Sú sídlom tzv. mestských provincií, keďže osídlenie pri Malom mori je tak husté, že až na pár výnimiek nemá zmysel deliť na veľké provincie. Zaoberajú sa obzvlášť obchodom, ale v každom z nich nájdeme celú sieť špecialistov, nedostupných nikde inde na kontinente, snáď s výnimkou Metropole.  Medzi najväčšiu a najvplyvnejšiu megalopolu patrí Idarán, mesto miliónov ľudí. Leží na veľkom ostrove rovnomenného veľtoku tečúceho z Novogradu, cez Veľkú step, Merciju až temer ku Kalixtovej šiji, kde sa nakoniec za ostrovom Idarán stáča a rozvetvuje do nezdravej ale husto obývanej delty provincie Sapuparija a vlieva sa do Malého mora. Od Mercije ide o významnú dopravnú tepnu. Cisárski geografi sa teoretický prú o tom či je toto mesto väčšie ako Metropola, ale zväčša dospievajú ku kategorickému odmietnutiu zjavne heretickej myšlienky. Popravde nikto nespočítal počet obyvateľov nielen na ostrove ale i na jeho priľahlých riečnych brehoch. (typ: extrémne synkretistické miesto, kde sa viditeľne prelínajú všetky kultúry, niečo ako súčasný Londýn v stredoveku) Adal patrí medzi daľšie význačné mesto, známe predovšetkým veľkou koncentráciou všetkých obchodníckych guíld, človek tu zoženie snáď všetko, na čo je možné na troch kontinentoch Athanoru pomyslieť. (typ: Florencia 14.) Dekapolis je daľším z obrovitých miest, ktoré vzniklo z Aliancie desiatich miest. Často je označovaný za sídlo chudoby, nie je to však celkom pravda, rovnako sa prezýva celé mesto i Dvor rozkoše, kvôli najvyššej koncentrácii panien na svete. Je význačný tzv. dekapolskou fajansou.  (typ: Istanbul, 16. st)  Marmareoús patrí medzi mestá s vysokým počtom umelcov a svoje sídlo tu má aj päť klanov mágov. Patrí medzi jednou z najkultivovanejších miest Malého mora. (Thesaloniky za vrcholu gréckej kultúry).

Bradwa

Významné prístavné mesto a rovnomenná provincia na východe kontinentu pri Svetovom Oceáne, ktorá je oddelená od zvyšku (a hlavne Megalopol) horským pásmom. Zátoka a prislúchajúce pobrežie sú sídlom mnohých skromných rybárskych obcí. Medzi nimi je však Bradwa, miesto ktoré z malého prístavu sa stalo miestom expanzie impéria na Ethelin. Je to jeden z mála veľkých imperiálnych Oceánskych prístavov. Žije v ňom mnoho slobodných elfov, ktorý sa snažia hľadať štastie v kontinentálnej Ríši a jediné miesto, z ktorého je povolené vyplávať, či priplávať z Ethelinu. Vzhľadom k horám a divokej krajine okolo Bradwy, je ďaľšia komunikácia do Ríše riešená plavbou k megalopoliam Malého mora (zvlášť Dekapol a Idarán). Lodenica je prezmenu zásobovaná materiálmi z Novogradu. Stará nepoužívaná pozemná cesta do Mercije zbudovaná za federácie je dnes obzvlášť nebezpečná. (typ: stredoveká Bretagne, 12./13. st)

Ostrovy pokoja

Sú ostrovy rôznej veľkosti rozosiate uprostred Malého mora, ktorým sa vyhýba mestské osídlenie. Prebývajú na nich blázni, malomyseľný, ako i smrteľné chorý, či nákazliví ľudia, alebo tí politicky nevyhovujúci, ktorých magistráty periodicky vyháňajú z megalopolí. Námornici sa im z poverčivosti vyhýbajú širokým oblúkom. Po Athanore kolujú neuveriteľné a hrôzostrašné príbehy, ktoré sa šíria medzi ľudmi nemajúcimi radi Megalopole Malého mora. Jedno je isté, niet z nich návratu.

Rhedania

Kus pred Kalixtovou šijou sa Mladý svet rozširuje skrz temer neprechodné horské pásma až k východu, čím sa mu darí zovrieť Malé more do svojej moci. Za týmto horským pásmom sa však smerom na juh výrazne rozširuje a vytvára obdivhodný kraj. Tuhý odpor horských kmeňov a najvyššie hory na svete Ríši dlho znemožňoval preniknúť do Rhedanie. Po tajnej dohode, medzi kmeňovými vodcami a zástupcami Ríše sa však podarilo preniknúť neprístupnými priesmykmi až do jadra Rhedanskej nížiny, kde v sérii zdrvujúcich vojen, Ríša postupne obsadila celú Rhedaniu až k jeho rozpálenej púšti hraničiacej s Oceánom. Rhedania je facinujúce miesto, ktoré prechádza od hôr a podhorí, cez úrodné nížiny a úzky pás stepí, k vyprahlej kamennej púšti. Hlavné mesto Rhedan, podobne ako jeho sesterské mestá v nížine, Santonia a Meldi sú význačné svojou atypickou kupolovitou kamennou architektúrou. (typ: Galia 1.st pr. Kr/Panónia 10.st, ale s pár význačnými kamennými mestami)

 

 

Design: NewWpThemes | Powered By jouer au casino en ligne | android bingo | Jeux de casino