Pätoro prikázaní orgokratových (Všeobecné pravidlá usporiadateľa akcie)  1. Pravda – Organizátor Tvôj, v slove svojom pravdu vždy má. Vstupom na hru akceptuješ aj všetky tieto pravidlá. V prípade, ak by výroky organizátorov boli protichodné, upovedomíš ich o tomto fakte a následne počkáš na zjednotenú pravdu organizátora.
  2. Princíp – Roviny dve existujú – herná a neherná. Herná predstavuje vašu postavu v hernom svete, neherná vašu osobu v tomto svete.
  3. Etika – Nečiň inému neherne nič, čo by on sám nechcel, (rsp. čo Ústavu, zákony, nariadenia, vyhlášky i všetky novelizácie NR SR, čo ich jest, narušovalo by), nech dôvod je akýkoľvek. Herne však – akoby sa stalo. Vo všetkých iných prípadoch uprednostňujeme plnú nehernú a hernú synchronizáciu.
  4. Hra – Pamätaj prikázaní a obzvlášť tohoto. Je to predovšetkým hra. Neherne prebývať a akokoľvek neherne obcovať v čas herný na území hry, zakázané je prísne. Takisto príliš špekulovať a vymýšľať nad pravidlami organizátorovými. Iba ak, do konfliktu s prikázaním č. 3 prišlo sa by.
  5. Sankcia – Narušiteľ bude bez milosti vylúčený z hry. Ktokoľvek nerešpektovať, obísť, porušiť, oponovať, či podobne inak konať nad prikázaniami týmito a bezpečnostnými inštrukciami by chcel, bez náhrady bude exkomunikovaný a musí zbaliť svoje tretky z územia akcie do jednej hodiny. Tabuľa banu ťažko naň dopadne.

Vaša Orgokracia

 

Design: NewWpThemes | Powered By jouer au casino en ligne | android bingo | Jeux de casino