Schopnosti
Učiť sa, učiť sa, učiť sa“ – V.I.Lenin

Hrdinské skutky sa nedosahujú okopávaním zemiakov alebo pílením dreva. Hrdinu robia hrdinom neuveriteľné skutky ktoré vykonal a mocní nepriatelia ktorých porazil. Nadľudská sila, inteligencia alebo rýchlosť k tomu však samé o sebe nestačia. Vtedy prichádza na rad učenie sa nových schoností a zdokonaľovanie tých, ktoré už pozná.

Základom Starých majstrov je voľnosť. Pri tvorbe postavy si preto hráč síce vyberie základný smer svojho hrdinu, ale pokiaľ po pár hodinách zistí, že ho nebaví bojovník, ale ako väčšia sranda vyzerá zlodej, má stále možnosť začať rozvíjať tento smer.

Pre tvorbu má každý hráč k dispozícií 7 Schopnostných Bodov ktoré môže investovať do všetkých ľubovolných skillov 1 . a 2. úrovne – pričom schopnosti druhej úrovne nakupuje za 2 SB.

Nota bene: Pri postavách rozlišujeme dva druhy schopností – aktívne a pasívne. V rámci hernej mechaniky sa aktívne schopnosti vyznačujú jednorázovým použitím, pasívne sú “zapnuté” stále.

NB II: Existujú schopnosti (rímsky číslované), ktoré predpokladajú k výuke zvládnutie ich nižších úrovní.

 

Zlodejina         

TIER 1

Ľahká zbroj

Postava môže nosiť a používať ľahkú zbroj

Krátke zbrane

postava s touto schopnosťou dokáže používať dýky a krátke meče

Technika: boj s dvoma zbraňami

postava sa naučila v boji efektívne používať dve zbrane naraz. V boji má znížené zranenie o 1 , nikdy však nie 0, pod podmienkou  že v každej ruke má kombináciu krátkych zbraní – 1 meč, 1 dýka.

Strelné zbrane

postava s touto schopnosťou dokáže používať luky a vrhacie zbrane

Krádež

postava s touto schopnosťou dokáže ukradnúť malý predmet spoza opaska (NIE ZBRAŇ, ČI MEŠEC), bez toho aby si to okrádaný všimol. Podmienkou je, že krádež musí prebehnúť nenápadne a obeť musí býť dostatočne zaujatá, napríklad rozhovorom s niekým. Okrádaný nevie, kto ho okradol. Pošepkať:Tvoje X je moje“

Tajné vrecko I

Postava vie ukryť jednu vec ( musí sa fyzicky zmestiť do vrecka ;) a nesmie to byť zbraň) alebo 5 strieborných  tak, že ju nikto neodhalí ani pri najdôkladnejšom prehľadávaní. Pokiaľ postava umrie , ukrytú vec odovzdáva organizátorom

Ihla:

len mimo boj. Postava s touto schopnosťou dokáže nenápadne otráviť inú pomocou ihly namočenej v jede. Oznámiť efekt jedu.

„Citlivé miesto“:

raz za boj dokáže postava spôsobiť omračujúcu bolesť NAZNAČENOM útoku na slabiny. Bolesť trvá 15 sek alebo do prvého zranenia. Zvolať: „Útok na slabiny!“

Prebodnutie:

Raz za boj môže postava spôsobiť v boji dvojnásobné zranenie pri útoku od chrbta. Len s krátkou zbraňou! Zvolať: „Prebodnutie!“  Útok ignoruje zbroj.

 TIER 2

Kata

Postava vie luk použiť aj na obranu a raz za boj automaticky vyviesť nepriateľa z rovnováhy tak, že naznačí úder lukom. Zasiahnutý sa 10 sekúnd môže len potácať a nesmie útočiť ani brániť sa. Do najbližšieho zásahu.

Jednoduché jedy

postava sa naučila vyrábať podľa receptov jednoduché jedy. Potrebný čas na výrobu aspoň 10 minút a musí mať potrebné ingrediencie

Krádež II

postava dokáže nepozorovane ukradnúť veci aj z brašne alebo ukradnúť mešec. Podobne ako pri I.

Keď zlodej nevie, čo má postava v brašni- „Čo je tvoje je aj moje„, tak je mu z nej  jedna vec náhodne vydaná.

Obchodníkov učeň

Postava je natoľko schopná v matematickej abstrakcii, že dokáže pri dohadovaní znížiť, rsp. zvýšiť cenu, či platbu o 10 %, a postava jej predávajúca, či kupujúca má pocit, aký skvelý obchod urobila, pokým ju niekto nepresvedčí potom o opaku.

Omráčenie

    Ďaľšia obľúbená nesmrtiaca technika , najmä medzi vyhadzovačmi v krčmách a bordeloch. Umenie spacifikovať nepohodlnú osobu a zároveň ju nezabiť však nájde uplatnenie aj v repertoáre mnohých dobrodruhov. Postava s touto schopnosťou dokáže na 10 minút omráčiť inú pstavu. Nedá sa použiť v boji. Naznačiť omračujúci úder a povedať Omračujem

Slabé Miesto I.

    Postava dokáže nájsť na zbroji súpera nechránené miesto a zaútočť naň, čo má za následok poškodenie celistvosti zbroje. Útok ignoruje ochranu ktorú zbroj poskytuje. Použiteľné 4x za deň. Poškodená zbroj musí byť po boji opravená. Zvolať “Slabé miesto“

 

TIER 3

Pokročilé Jedy

Postava dokáže namiešať silnejšie jedy a k nim zodpovedajúce protijedy

Podrezanie

    Postava dokáže zabiť inú postavu podrezaním krčných tepien, pričom využíva moment prekvapenia. Obeť útočníka nesmie považovať za priamu hrozbu. Akt podrezania je pre vraha nesmierna záťaž na psychiku z ktorej sa musí istý čas spamatávať (RP 30 minút ) Dá sa použiť 2x za deň

Spútanie

    Schopnosť poriadne spútať človeka je cenená najmä medzi lovcami odmien. Postava ktorá toto ovláda, dokáže spútať inú tak, že tá sa nedokáže vyslobodiť pokiaľ jej niekto nepomôže , alebo nemá schopnosť majster úniku. Použiteľné 3x za deň. Pri spútaní treba oznámiť použitie schopnosti

Strieborný jazyk

    Postava s touto schopnosťou dokáže rozprávať tak presvedčivo, že dokáže dokonca lož predostrieť ako pravdu a počúvajúci jej uverí a dokáže sa vyhovoriť takmer z každej šlamastiky

Použiteľné 4x za deň a je potrebný RP toho, že tomu, čo hovorí aj verí a oznámiť použitie schopnosti

Melodický Hlas

    je veľmi podobný schopnosti Strieborný jazyk.  Postava s touto schopnosťou dokáže svojim prejavom dostať ostatných do stavu podobnému hypnóze. Postihnutá osoba musí vyplniť jeden príkaz, ktorý nejde proti jej základným pudom. Nepamätá si , že bola pod vplyvom tejto schopnosti. Použiteľné 2x za deň, je nutné viesť pred tým aspoň pár minút rozhovor. Oznámiťpoužitie schopnosti.

Slabé Miesto II

Podobne ako Slabé Miesto I , ale útok spôsobuje aj krvácanie.

Obchodníkov učeň II

Postava je natoľko schopná v matematickej abstrakcii, že dokáže pri dohadovaní znížiť, rsp. zvýšiť cenu, či platbu o 20 %, a postava jej predávajúca, či kupujúca má pocit, aký skvelý obchod urobila, pokým ju niekto nepresvedčí potom o opaku.

Tajné vrecko II

Postava vie ukryť dve veci, alebo 10 strieborných. Rovnaké obmedzenia ako Tajné vrecko I

 

Design: NewWpThemes | Powered By jouer au casino en ligne | android bingo | Jeux de casino