BojovéSchopnosti
Učiť sa, učiť sa, učiť sa“ – V.I.Lenin

Hrdinské skutky sa nedosahujú okopávaním zemiakov alebo pílením dreva. Hrdinu robia hrdinom neuveriteľné skutky ktoré vykonal a mocní nepriatelia ktorých porazil. Nadľudská sila, inteligencia alebo rýchlosť k tomu však samé o sebe nestačia. Vtedy prichádza na rad učenie sa nových schoností a zdokonaľovanie tých, ktoré už pozná.

Základom Starých majstrov je voľnosť. Pri tvorbe postavy si preto hráč síce vyberie základný smer svojho hrdinu, ale pokiaľ po pár hodinách zistí, že ho nebaví bojovník, ale ako väčšia sranda vyzerá zlodej, má stále možnosť začať rozvíjať tento smer.

Pre tvorbu má každý hráč k dispozícií 7 Schopnostných Bodov ktoré môže investovať do všetkých ľubovolných skillov 1 . a 2. úrovne – pričom schopnosti druhej úrovne nakupuje za 2 SB.

Nota bene: Pri postavách rozlišujeme dva druhy schopností – aktívne a pasívne. V rámci hernej mechaniky sa aktívne schopnosti vyznačujú jednorázovým použitím, pasívne sú “zapnuté” stále.

NB II: Existujú schopnosti (rímsky číslované), ktoré predpokladajú k výuke zvládnutie ich nižších úrovní.

 

Tier I.

Stredná zbroj

  postava môže používať strednú zbroj

 Jednoručné zbrane

  postava môže používať jednoručnú zbraň

 Moja zbraň – I

 Postava si zvykla na svoju zbraň (konkrétny kus) – od tejto zbrane nie je možné postavu odzbrojiť

tento skill možno zakúpiť viacnásobne, vždy pre inú zbraň

 Zbraň a štít – I

postava môže používať štít (na zbraň musí mať separátny skill)

Húževnatosť

 postava dostáva +1 život

Výpad

 Postava urobí výpad do ktorého vloží všetku svoju silu a spôsobí zranenie vačšie o svoju silu. Pri zásahu súpera zvolá „Výpad za X“ Stačí ak zasiahne protivníka do tela / ľubovoľnej časti výstroje (meč / štít).  Postava dostáva do konca boja stav únava.

Vyrazenie dychu

postava z rozumnej diaľky NAZNAČÍ úder hruškou / toporom na oblasť trojuholníka protivníka. Protivník dostáva stav omráčenie

 

Tier II

Sekvencia

 Postava sa naučila so zbraňami narábať tak zručne, že nemusí po každom zasiahnutí súpera odstúpiť, ale môže pokračovať ďalším logicky nádväzujúcim útokom, samozrejme s patričným náprahom. RP šermiarskej exhibície / Berserker fury vítaný.

Ťažká zbroj

 postava môže používať ťažkú zbroj

Moja zbraň II

Zbraň postave nemožno ukradnúť (keď jej zlodej oznámi ukradnutie, môže ho postava dľa ľubovôle prichytiť)

Odzbrojenie

 postava pri kontakte svojej a súperovej zbrane zvolá „odzbrojenie“, a súper musí svoju zbraň pustiť

Zbraň a štít – II

 postava sa naučila používať štít aj na útok. Na súpera môže naznačiť úder štítom  a buď ho zraniť za 2 životy (bez nutnosti dotknúť sa protivníka) alebo protivníka na chíľu omráčiť. Bojovník si sám vyberie ktorú variantu použije, oznamuje sa výkrikom “úder štítom za 2” resp. “úder štítom – omráčenie”.

Hlboké seky

  postava dokáže mohutným sekom spôsobiť protivníkovi krvácanie. Pri zásahu do zbrojou nekrytej časti tela zvolá „hlboký sek za X – krvácaš“. Protivník dostáva štandardné zranenie ako pri zásahu a stav krvácanie.

Kostilam

  postava mohutným rozmachom pádnou zbraňou poláme súperovi kosti (pri zásahu zakričí „kostilam za X“). Ak je zasiahnutá končatina, kosti v nej sú polámané, a postava končatinu nie je schopná používať. Ak je zasiahnuté torzo, došlo ku prepichnutiu pľúc, a protivník dostáva až do vyliečenia stav únava. Táto schopnosť platí aj pri zásahu do zbroje.

Tier III.

Obojručné zbrane

postava môže používať dvojručné zbrane

Drevcové zbrane

postava môže používať drevcové zbrane (kopije, halapartne,sekeromlaty)

Dve zbrane

  Postava môže použivať dve jednoručné zbrane naraz

Železný muž – I

  Postava môže prvé zranenie, ktoré by ju malo v boji zabiť alebo vyradiť  ignorovať. Nutný RP zrazenia k zemi a následného vstatia.

 Zdrtenie

  postava zaútočí obojručnou zbraňou mohutným rozmachom, a zraní súpera za zranenie zbrane + svoja sila ignorujúc zbroj! Zasiahnutá postava dostáva stav bezvedomie. Táto schopnosť preráža aj cez štít pokiaľ obranca nemá schopnosť Zbraň a štít II. Epický RP nutný. Ideálne s rozbehom ;)

 Prierazné seky

postava sa naučila do svojich úderov vkladať všetku silu – po vzore Viktora Železnej päste – Bohatiera imperiálnych stepí. Ľubovoľnou zbraňou dokáže preraziť ľubovoľnú zbroj.  Pokiaľ takto použije zbraň voči zbroji ktorú normálne zbraň nedokáže preraziť, zbraň po boji nutne potrebuje opravu.

Amputácia – I

  Postava pri úspešnom zásahu do končatiny zvolá „amputácia za X“. Protivník prichádza o končatinu, a dostáva stav „krvácanie“.

 Krytie

  Postava sa naučila efektívne kryť zbraňou. Získava imunitu na schopnosť aktivované dotykom o zbraň. (Odzbrojenie) Pokiaľ je zasiahnutá schopnosťou zdrtenie, miesto normálneho účinku je len odzbrojená. Pokiaľ má aj schopnosť moja zbraň I nie je ani len odzbrojená a môže v boji pokračovať akoby sa nič nestalo.

 Zbraň a štít III

Postava sa naučila efektívne kryť štítom. Dokáže obetovať svoj štít na to aby zastavila ľubovoľný magický projektil (vie zastaviť len kúzla ktoré používajú nosiče) alebo úder schopnosťou Zdrtenie. Štít je po takomto použití poškodený a je nutné ho opraviť. Pokiaľ je štít patrične očarovaný (má patričné runy), je ním možné vykryť ľubovoľný počet magických projektilov.

Poľný liečiteľ

 postava absolvovala už toľko stretov a zranení, že dokáže počas súboja stabilizovať všetky zranenia troch vybraných spolubojovníkov na dobu 5 min. Prípadne prebrať z mrákot. Obväzy a RP nutné. Postavy, ktoré v momente ubrania posledného života na sebe mali zbroj (prežili) majú vyliečený 1 život a sú schopné pomalého presunu k odbornému liečiteľovi. Táto schopnosť dokáže na daných 5 min zastaviť stav krvácanie. Takto ošetrené postavy sú schopné aspoň vypiť liečivý elixír. Pokiaľ sa stabilizovaným postavám do 5 min. nedostane odbornej pomoci, umierajú.

Design: NewWpThemes | Powered By jouer au casino en ligne | android bingo | Jeux de casino