BojovéSchopnosti
Učiť sa, učiť sa, učiť sa“ – V.I.Lenin

Hrdinské skutky sa nedosahujú okopávaním zemiakov alebo pílením dreva. Hrdinu robia hrdinom neuveriteľné skutky ktoré vykonal a mocní nepriatelia ktorých porazil. Nadľudská sila, inteligencia alebo rýchlosť k tomu však samé o sebe nestačia. Vtedy prichádza na rad učenie sa nových schoností a zdokonaľovanie tých, ktoré už pozná.

Základom Starých majstrov je voľnosť. Pri tvorbe postavy si preto hráč síce vyberie základný smer svojho hrdinu, ale pokiaľ po pár hodinách zistí, že ho nebaví bojovník, ale ako väčšia sranda vyzerá zlodej, má stále možnosť začať rozvíjať tento smer.

Pre tvorbu má každý hráč k dispozícií 7 Schopnostných Bodov ktoré môže investovať do všetkých ľubovolných skillov 1 . a 2. úrovne – pričom schopnosti druhej úrovne nakupuje za 2 SB.

Nota bene: Pri postavách rozlišujeme dva druhy schopností – aktívne a pasívne. V rámci hernej mechaniky sa aktívne schopnosti vyznačujú jednorázovým použitím, pasívne sú “zapnuté” stále.

NB II: Existujú schopnosti (rímsky číslované), ktoré predpokladajú k výuke zvládnutie ich nižších úrovní.

 

Tier I.

Stredná zbroj

  postava môže používať strednú zbroj

 Jednoručné zbrane

  postava môže používať jednoručnú zbraň

 Moja zbraň – I

 Postava si zvykla na svoju zbraň (konkrétny kus) – od tejto zbrane nie je možné postavu odzbrojiť

tento skill možno zakúpiť viacnásobne, vždy pre inú zbraň

 Zbraň a štít – I

postava môže používať štít (na zbraň musí mať separátny skill)

Húževnatosť

 postava dostáva +1 život

Výpad

 Postava urobí výpad do ktorého vloží všetku svoju silu a spôsobí zranenie vačšie o svoju silu. Pri zásahu súpera zvolá „Výpad za X“ Stačí ak zasiahne protivníka do tela / ľubovoľnej časti výstroje (meč / štít).  Postava dostáva do konca boja stav únava.

Vyrazenie dychu

postava z rozumnej diaľky NAZNAČÍ úder hruškou / toporom na oblasť trojuholníka protivníka. Protivník dostáva stav omráčenie

 

Tier II

Sekvencia

 Postava sa naučila so zbraňami narábať tak zručne, že nemusí po každom zasiahnutí súpera odstúpiť, ale môže pokračovať ďalším logicky nádväzujúcim útokom, samozrejme s patričným náprahom. RP šermiarskej exhibície / Berserker fury vítaný.

Ťažká zbroj

 postava môže používať ťažkú zbroj

Moja zbraň II

Zbraň postave nemožno ukradnúť (keď jej zlodej oznámi ukradnutie, môže ho postava dľa ľubovôle prichytiť)

Odzbrojenie

 postava pri kontakte svojej a súperovej zbrane zvolá „odzbrojenie“, a súper musí svoju zbraň pustiť

Zbraň a štít – II

 postava sa naučila používať štít aj na útok. Na súpera môže naznačiť úder štítom  a buď ho zraniť za 2 životy (bez nutnosti dotknúť sa protivníka) alebo protivníka na chíľu omráčiť. Bojovník si sám vyberie ktorú variantu použije, oznamuje sa výkrikom “úder štítom za 2” resp. “úder štítom – omráčenie”.

Hlboké seky

  postava dokáže mohutným sekom spôsobiť protivníkovi krvácanie. Pri zásahu do zbrojou nekrytej časti tela zvolá „hlboký sek za X – krvácaš“. Protivník dostáva štandardné zranenie ako pri zásahu a stav krvácanie.

Kostilam

  postava mohutným rozmachom pádnou zbraňou poláme súperovi kosti (pri zásahu zakričí „kostilam za X“). Ak je zasiahnutá končatina, kosti v nej sú polámané, a postava končatinu nie je schopná používať. Ak je zasiahnuté torzo, došlo ku prepichnutiu pľúc, a protivník dostáva až do vyliečenia stav únava. Táto schopnosť platí aj pri zásahu do zbroje.

Tier III.

Obojručné zbrane

postava môže používať dvojručné zbrane

Drevcové zbrane

postava môže používať drevcové zbrane (kopije, halapartne,sekeromlaty)

Dve zbrane

  Postava môže použivať dve jednoručné zbrane naraz

Železný muž – I

  Postava môže prvé zranenie, ktoré by ju malo v boji zabiť alebo vyradiť  ignorovať. Nutný RP zrazenia k zemi a následného vstatia.

 Zdrtenie

  postava zaútočí obojručnou zbraňou mohutným rozmachom, a zraní súpera za zranenie zbrane + svoja sila ignorujúc zbroj! Zasiahnutá postava dostáva stav bezvedomie. Táto schopnosť preráža aj cez štít pokiaľ obranca nemá schopnosť Zbraň a štít II. Epický RP nutný. Ideálne s rozbehom ;)

 Prierazné seky

postava sa naučila do svojich úderov vkladať všetku silu – po vzore Viktora Železnej päste – Bohatiera imperiálnych stepí. Ľubovoľnou zbraňou dokáže preraziť ľubovoľnú zbroj.  Pokiaľ takto použije zbraň voči zbroji ktorú normálne zbraň nedokáže preraziť, zbraň po boji nutne potrebuje opravu.

Amputácia – I

  Postava pri úspešnom zásahu do končatiny zvolá „amputácia za X“. Protivník prichádza o končatinu, a dostáva stav „krvácanie“.

 Krytie

  Postava sa naučila efektívne kryť zbraňou. Získava imunitu na schopnosť aktivované dotykom o zbraň. (Odzbrojenie) Pokiaľ je zasiahnutá schopnosťou zdrtenie, miesto normálneho účinku je len odzbrojená. Pokiaľ má aj schopnosť moja zbraň I nie je ani len odzbrojená a môže v boji pokračovať akoby sa nič nestalo.

 Zbraň a štít III

Postava sa naučila efektívne kryť štítom. Dokáže obetovať svoj štít na to aby zastavila ľubovoľný magický projektil (vie zastaviť len kúzla ktoré používajú nosiče) alebo úder schopnosťou Zdrtenie. Štít je po takomto použití poškodený a je nutné ho opraviť. Pokiaľ je štít patrične očarovaný (má patričné runy), je ním možné vykryť ľubovoľný počet magických projektilov.

Poľný liečiteľ

 postava absolvovala už toľko stretov a zranení, že dokáže počas súboja stabilizovať všetky zranenia troch vybraných spolubojovníkov na dobu 5 min. Prípadne prebrať z mrákot. Obväzy a RP nutné. Postavy, ktoré v momente ubrania posledného života na sebe mali zbroj (prežili) majú vyliečený 1 život a sú schopné pomalého presunu k odbornému liečiteľovi. Táto schopnosť dokáže na daných 5 min zastaviť stav krvácanie. Takto ošetrené postavy sú schopné aspoň vypiť liečivý elixír. Pokiaľ sa stabilizovaným postavám do 5 min. nedostane odbornej pomoci, umierajú.

SchopnostiSchopnosti
Učiť sa, učiť sa, učiť sa“ – V.I.Lenin

Hrdinské skutky sa nedosahujú okopávaním zemiakov alebo pílením dreva. Hrdinu robia hrdinom neuveriteľné skutky ktoré vykonal a mocní nepriatelia ktorých porazil. Nadľudská sila, inteligencia alebo rýchlosť k tomu však samé o sebe nestačia. Vtedy prichádza na rad učenie sa nových schoností a zdokonaľovanie tých, ktoré už pozná.

Základom Starých majstrov je voľnosť. Pri tvorbe postavy si preto hráč síce vyberie základný smer svojho hrdinu, ale pokiaľ po pár hodinách zistí, že ho nebaví bojovník, ale ako väčšia sranda vyzerá zlodej, má stále možnosť začať rozvíjať tento smer.

Pre tvorbu má každý hráč k dispozícií 7 Schopnostných Bodov ktoré môže investovať do všetkých ľubovolných skillov 1 . a 2. úrovne – pričom schopnosti druhej úrovne nakupuje za 2 SB.

Nota bene: Pri postavách rozlišujeme dva druhy schopností – aktívne a pasívne. V rámci hernej mechaniky sa aktívne schopnosti vyznačujú jednorázovým použitím, pasívne sú “zapnuté” stále.

NB II: Existujú schopnosti (rímsky číslované), ktoré predpokladajú k výuke zvládnutie ich nižších úrovní.

 

Magické

 

Tier 1

Čarovanie

Základná schopnosť pre zvládnutie mágie. Predstavuje súbor znalostí, ktoré musí mág ovládať, aby bol schopný usmerňovať magickú energiu a dosiahol želaný efekt

Oheň

Ovládnutím ohňa dokáže mág vyvolať vejár plameňa ktorý popáli nepriateľov a spôsobí silnú bolesť bolesť. Každý zasiahnutý je zranený za 1 život . 1 Mana za každý cieľ. Roleplay!

Voda

Vyvolanie väčšieho množstva vody (ca.1 l). Uhasí smäd alebo zmierni popáleniny. Vďaka magickým kvalitám vie vyliečiť dva životy raz za hodinu a veľa daľších vecí :)

Znak: Odpudenie

Sústredením magickej energie dokáže mág nakresliť na zem obrazec ktorý rozlišuje medzi priateľom a nepriateľom. Každý kto je z mágovho pohľadu nepriateľ nesmie prekročiť hranicu znaku. Polomer 1 meter. Po dobu trvania kúzla sa musí mág plne koncentrovať.

Modrý blesk

základné útočné kúzlo ktoré by nemalo chýbať v repertoáre žiadneho mága. Po vyslovení  zaklínadla mág hodí na svoj cieľ modrý nosič. Ak zasiahne (ľubovoľnú časť tela / zbroje / zbrane), cieľ je zranený za 1 život. Toto kúzlo dokáže poškodiť ľahkú zbroj, ktorá po zásahu potrebuje opravu.

Rozmazanie

Mág upraví lom svetla okolo seba tak, že ostatní ho vidia rozmazane.Ignoruje zranenie strelnými zbraňami, Znižuje ostatné zranenie o 1, to je však vždy minimálne za 1.

Runotepectvo I.

Znovuobjavyvšie sa umenie tepania rún a nabíjanie predmetov magckými kvalitami za ich pomoci

Postava dokáže vyrábať jednoduché runy  a aj ich osádzať do predmetov. Výroba runy stojí mága polovicu jeho CELKOVEJ many

   

Tier 2

Čarovanie II.

Znalosť druhého kruhu magických sfér. Umožňuje učiť sa kúzla druhého stupňa.

Znak: Hrôza

Podobne ako pri Znak:Odpudenie. Každý nepriateľ ktorý prekročí hranicu znaku prepadne panickém strachu z mága a nie je schopný ničoho iného ako úteku na vzdialenosť 20m, kde mu hrôza vyprchá.

Štít

Mág pred sebou vztýči magický štít ktorý chráni pred magickými útokmi. Vyžaduje plné sústredenie a počas udržiavania štítu nie je možné robiť nič iné.

Vzduch

Mág okolo seba spôsobí silné prúdenie vzduchu čím vie vychýliť z dráhy na neho letiace šípy a vrhacie zbrane. Vyžaduje plné sústredenie a počas udržiavania nie je možné robiť nič iné.

Zviazanie

Upravením prúdenia vzduchu dokáže mág zviazať jednu osobu. Tá sa nevie oslobodiť, kým ju mág neprepustí a nesmie robiť nič iné iba nasledovať mága alebo sa presunúť kam jej mág povie. Vyžaduje plné sústredenie a počas udržiavania nie je možné robiť nič iné. Mág s rovnakou schopnosťou môže tento efekt odčarovať vynaložením rovnakého množstva many.

Zelený blesk

Silnejšia verzia Modrého blesku, zraňuje za 2 životy. Pravidlá pre zasiahnutie sú rovnaké.  Mág hádže zelený nosič. Toto kúzlo dokáže poškodiť strednú zbroj, ktorá po zásahu potrebuje opravu.

Runotepectvo II.

Postava dokáže vyrábať pokročilejšie runy  a aj ich osádzať do predmetov. Výroba runy stojí mága polovicu jeho CELKOVEJ many

 

Tier 3

Čarovanie III. – Mágia poznania I.

Prerekvizita: Čarovanie II.

Umožňuje sa naučiť kúzla III. kruhu magických sfér a kúziel III. úrovne vzťahujúcich sa k poznaniu. Vylučuje sa s Mágia kontroly II. a vyššie.

Čarovanie III. – Mágia kontroly I.

Prerekvizita: Čarovanie II.

Umožňuje sa naučiť kúzla III. kruhu magických sfér a kúziel III. úrovne vzťahujúcic k ovládaniu druhých. Vylučuje sa s Mágia poznania II. a vyššie.

Fialový blesk

Vylepšená verzia zeleného blesku. Pravidlá pre zásah ostávajú rovnaké. Mág hádže fialový nosič. Zraňuje za 3 životy, prí úspešnom zásahu odhadzuje o 3 metre a dokáže poškodiť aj plátovú zbroj, ktorá po zásahu potrebuje opravu.

Runotepectvo III.

Postava dokáže vyrábať zložité runy  a aj ich osádzať do predmetov. Výroba runy stojí mága polovicu jeho CELKOVEJ many

Mráz

Mág odčerpá teplo zo svojho okolia (alebo obete) čím spôsobí okamžitý pokles teploty.Dotykom spôsobí omrzliny tretieho stupňa obeti, ktorá pokiaľ nedostane adekvátne ošetrenie prichádza a opstihnutú končatinu.

Znak: Umlčanie

Podobne ako pri nižších znakoch. Mág okolo seba nakreslí obrazec s polomerom 5 m. Ktokoľvek ho prekročí nesmie nič vyslovovať, okrem mága. Doba trvania: 10 minút.

Neviditeľnosť

Prerekvizita: Mágia kontroly I.

Telo mága pre humanoidov splýva s okolím, fyzicky s ním však interaguje. Drobné hluky okolité postavy pripisujú šumu prostredia. Môže sa kombinovať s Rozmazanie, ale na spojenie oboch kúziel musí mág vynaložiť ešte jednu manu navyše.

Eldredová emočná etuda

Prerekvizita: Mágia kontroly I.

Dokáže v postave vyvolať krátkodobú emóciu na dobu 1 hodiny, ktorá využíva prirodzenú psychickú dispozíciu postavy a zostruje jej reakce v rámci nej. (tj. strach u bojovníka typu barbar nevyvolá v žiadnom prípade) Mág by mal ideálne poznať prirodzené reakcie svojho cieľa, aby vedel predpovedať účinok kúzla. Zoslanie: priložením ruky na krčnú tepnu a pošepkaním: „Cítiš X.“

Balabarova bábelská rybička

Prerekvizita: Mágia poznania I.

Po zoslaní tohto kúzla dokáže postava prečítať jeden kratší dokument, či pochopiť prehovor inej postavy počas jednej scény temer v akomkoľvek jazyku.

Intuícia I.

Prerekvizita: Mágia poznania I.

Toto kúzlo vyuužíva skryté zákutia intuiície vysoko vyvinutej mysle. V základnej úrovni má dvojitý efekt.

-umožňuje detekovať a odhaliť skryté mechanizmy. Neobstojí pasca, či žiaden zámok (v spolupráci so zlodejom), bez neho umožňuje do 1 km lokalizovať pravý kľúč.

– umožňuje poznať charakter postavy počas interakcie, bez toho, aby ona o tom vedela (rieši sa s orgistry)

 Schopnosti
Učiť sa, učiť sa, učiť sa“ – V.I.Lenin

Hrdinské skutky sa nedosahujú okopávaním zemiakov alebo pílením dreva. Hrdinu robia hrdinom neuveriteľné skutky ktoré vykonal a mocní nepriatelia ktorých porazil. Nadľudská sila, inteligencia alebo rýchlosť k tomu však samé o sebe nestačia. Vtedy prichádza na rad učenie sa nových schoností a zdokonaľovanie tých, ktoré už pozná.

Základom Starých majstrov je voľnosť. Pri tvorbe postavy si preto hráč síce vyberie základný smer svojho hrdinu, ale pokiaľ po pár hodinách zistí, že ho nebaví bojovník, ale ako väčšia sranda vyzerá zlodej, má stále možnosť začať rozvíjať tento smer.

Pre tvorbu má každý hráč k dispozícií 7 Schopnostných Bodov ktoré môže investovať do všetkých ľubovolných skillov 1 . a 2. úrovne – pričom schopnosti druhej úrovne nakupuje za 2 SB.

Nota bene: Pri postavách rozlišujeme dva druhy schopností – aktívne a pasívne. V rámci hernej mechaniky sa aktívne schopnosti vyznačujú jednorázovým použitím, pasívne sú “zapnuté” stále.

NB II: Existujú schopnosti (rímsky číslované), ktoré predpokladajú k výuke zvládnutie ich nižších úrovní.

 

Zlodejina         

TIER 1

Ľahká zbroj

Postava môže nosiť a používať ľahkú zbroj

Krátke zbrane

postava s touto schopnosťou dokáže používať dýky a krátke meče

Technika: boj s dvoma zbraňami

postava sa naučila v boji efektívne používať dve zbrane naraz. V boji má znížené zranenie o 1 , nikdy však nie 0, pod podmienkou  že v každej ruke má kombináciu krátkych zbraní – 1 meč, 1 dýka.

Strelné zbrane

postava s touto schopnosťou dokáže používať luky a vrhacie zbrane

Krádež

postava s touto schopnosťou dokáže ukradnúť malý predmet spoza opaska (NIE ZBRAŇ, ČI MEŠEC), bez toho aby si to okrádaný všimol. Podmienkou je, že krádež musí prebehnúť nenápadne a obeť musí býť dostatočne zaujatá, napríklad rozhovorom s niekým. Okrádaný nevie, kto ho okradol. Pošepkať:Tvoje X je moje“

Tajné vrecko I

Postava vie ukryť jednu vec ( musí sa fyzicky zmestiť do vrecka ;) a nesmie to byť zbraň) alebo 5 strieborných  tak, že ju nikto neodhalí ani pri najdôkladnejšom prehľadávaní. Pokiaľ postava umrie , ukrytú vec odovzdáva organizátorom

Ihla:

len mimo boj. Postava s touto schopnosťou dokáže nenápadne otráviť inú pomocou ihly namočenej v jede. Oznámiť efekt jedu.

„Citlivé miesto“:

raz za boj dokáže postava spôsobiť omračujúcu bolesť NAZNAČENOM útoku na slabiny. Bolesť trvá 15 sek alebo do prvého zranenia. Zvolať: „Útok na slabiny!“

Prebodnutie:

Raz za boj môže postava spôsobiť v boji dvojnásobné zranenie pri útoku od chrbta. Len s krátkou zbraňou! Zvolať: „Prebodnutie!“  Útok ignoruje zbroj.

 TIER 2

Kata

Postava vie luk použiť aj na obranu a raz za boj automaticky vyviesť nepriateľa z rovnováhy tak, že naznačí úder lukom. Zasiahnutý sa 10 sekúnd môže len potácať a nesmie útočiť ani brániť sa. Do najbližšieho zásahu.

Jednoduché jedy

postava sa naučila vyrábať podľa receptov jednoduché jedy. Potrebný čas na výrobu aspoň 10 minút a musí mať potrebné ingrediencie

Krádež II

postava dokáže nepozorovane ukradnúť veci aj z brašne alebo ukradnúť mešec. Podobne ako pri I.

Keď zlodej nevie, čo má postava v brašni- „Čo je tvoje je aj moje„, tak je mu z nej  jedna vec náhodne vydaná.

Obchodníkov učeň

Postava je natoľko schopná v matematickej abstrakcii, že dokáže pri dohadovaní znížiť, rsp. zvýšiť cenu, či platbu o 10 %, a postava jej predávajúca, či kupujúca má pocit, aký skvelý obchod urobila, pokým ju niekto nepresvedčí potom o opaku.

Omráčenie

    Ďaľšia obľúbená nesmrtiaca technika , najmä medzi vyhadzovačmi v krčmách a bordeloch. Umenie spacifikovať nepohodlnú osobu a zároveň ju nezabiť však nájde uplatnenie aj v repertoáre mnohých dobrodruhov. Postava s touto schopnosťou dokáže na 10 minút omráčiť inú pstavu. Nedá sa použiť v boji. Naznačiť omračujúci úder a povedať Omračujem

Slabé Miesto I.

    Postava dokáže nájsť na zbroji súpera nechránené miesto a zaútočť naň, čo má za následok poškodenie celistvosti zbroje. Útok ignoruje ochranu ktorú zbroj poskytuje. Použiteľné 4x za deň. Poškodená zbroj musí byť po boji opravená. Zvolať “Slabé miesto“

 

TIER 3

Pokročilé Jedy

Postava dokáže namiešať silnejšie jedy a k nim zodpovedajúce protijedy

Podrezanie

    Postava dokáže zabiť inú postavu podrezaním krčných tepien, pričom využíva moment prekvapenia. Obeť útočníka nesmie považovať za priamu hrozbu. Akt podrezania je pre vraha nesmierna záťaž na psychiku z ktorej sa musí istý čas spamatávať (RP 30 minút ) Dá sa použiť 2x za deň

Spútanie

    Schopnosť poriadne spútať človeka je cenená najmä medzi lovcami odmien. Postava ktorá toto ovláda, dokáže spútať inú tak, že tá sa nedokáže vyslobodiť pokiaľ jej niekto nepomôže , alebo nemá schopnosť majster úniku. Použiteľné 3x za deň. Pri spútaní treba oznámiť použitie schopnosti

Strieborný jazyk

    Postava s touto schopnosťou dokáže rozprávať tak presvedčivo, že dokáže dokonca lož predostrieť ako pravdu a počúvajúci jej uverí a dokáže sa vyhovoriť takmer z každej šlamastiky

Použiteľné 4x za deň a je potrebný RP toho, že tomu, čo hovorí aj verí a oznámiť použitie schopnosti

Melodický Hlas

    je veľmi podobný schopnosti Strieborný jazyk.  Postava s touto schopnosťou dokáže svojim prejavom dostať ostatných do stavu podobnému hypnóze. Postihnutá osoba musí vyplniť jeden príkaz, ktorý nejde proti jej základným pudom. Nepamätá si , že bola pod vplyvom tejto schopnosti. Použiteľné 2x za deň, je nutné viesť pred tým aspoň pár minút rozhovor. Oznámiťpoužitie schopnosti.

Slabé Miesto II

Podobne ako Slabé Miesto I , ale útok spôsobuje aj krvácanie.

Obchodníkov učeň II

Postava je natoľko schopná v matematickej abstrakcii, že dokáže pri dohadovaní znížiť, rsp. zvýšiť cenu, či platbu o 20 %, a postava jej predávajúca, či kupujúca má pocit, aký skvelý obchod urobila, pokým ju niekto nepresvedčí potom o opaku.

Tajné vrecko II

Postava vie ukryť dve veci, alebo 10 strieborných. Rovnaké obmedzenia ako Tajné vrecko I

 

Design: NewWpThemes | Powered By jouer au casino en ligne | android bingo | Jeux de casino