Bojovník


Praotec všetkých veľkých hrdinov, večný archetyp dospievajúcich mužov a niektorých akčne naladených mladých dám, ktoré sa nezmierili s tým, že ich úloha je udržiavať teplo kozuba a rodiť deti. Zvierajúc meč a štít, hrdo hľadiac do diaľav, nebojac sa najmenšieho nebezpečenstva, pretože on sám je tým najviac nebezpečným, čo môže v súboji stretnúť. Áno, nejeden bard o tom spieva. V svete Athanor je však byť bojovníkom predvšetkým remeslo a spôsob obživy, pevný zdroj príjmu (a občasných fušiek), v budúcnosti možno pozemkov a až ďaleko potom (prípadne) cesta ku sláve. Každý z bojovníkv prechádza intenzívnym imperiálnym výcvikom na vojaka, vedúcim ho k verzatilite medzi viacerými typmi zbraní, výmenou za podrobenie sa vôli kastelána a majstra z Ríšskeho cechu. Ostatné obyvateľstvo bez povolenia Cechu bojvníkov nemôže používať meče a ani podobné zbrane. Na vyšších úrovniach s postupujúcou skúsenosťou si vyberá výzbroj podľa svojej chuti a s ňou možno i vlastnú cestu ku sláve…

Žeby jedného dňa bardi spievali práve o tebe? To sa však musíš najprv naučiť poriadne držať drevený meč!

 

Bežné smerovanie (od najprestížnejšieho):

Veliteľ, Majster, legionár, pobočník, gladiátor, šermiar, plukovník ťažkej infantérie, pohraničník, mestská garda.

Odkaz na citovanie

Design: NewWpThemes | Powered By jouer au casino en ligne | android bingo | Jeux de casino