Kroniky Athanoru


Prológ knihy IV.:


Posledná kapitola
 

 

Temné bratstvo zvíťazilo,
svet Impéria je v troskách.

 

Veľkých mágov pohltilo šialenstvo.
a ani Heliodor už nič nepočuje.
Každý prežíva ako vie…
Skončí konečne niekedy pád, zvestovaný srdcom draka?

 

Kroniky Athanoru sa pomaly chýlia k svojím posledným stránkam. A ako každý príbeh spletený z mnohých prameňov, i tento nájde svôj koniec.

 

Prezradím Ti jedno – kocky sú hodené.
Môžeš však bez múdrosti rozoznať dobro a zlo?

 
Rozprávač

 


 

Kniha III.: Vyhňa bohov (prológ)

Impérium sa rozpadlo na jeho vrchole. 9 mesiacov brečtanu odkrylo rany, ktoré jedna celá generácia nezacelí. Cesty sú plné utečencov. Celé mestá spustli. Hovorí sa, že na Východe, medzi nejednotnou Dekapolskou alianciou a Novogradom povstáva Starodávny rád Fénixa. Ten ale samotný obchádza dlhý tieň legendy o padlom Sudcovi, ktorý zbudoval hrobku poslednému cisárovi a teraz vraždí bez milosti. Západ aj s bývalou Metropolou, srdcom Atalantskej ríše decimujú Iustikári a nikomu neodpustia ani jeden prečin voči bývalému Impériu. Kto však dokáže zastaviť takú silu bez cisára? Idarán na juhu má však narozdiel od Malabaru stále dosť síl im vzdorovať. Úloha Hory zostáva nejasná, ale mnohí jej tajne posielajú Heliodorove modlitby vidiac povstávajúce Temné bratstvo, ktoré vylieza zo stavojích úkrytov. Ravelinov val príjma každého schopného a schopnú ruku. Väčšina členov Kolégia zhorela pravdepodobne s aj so samotnou Metropolou. Začínajú sa množiť podivné kulty a o Stepi sa hovorí, že sa vrátil Prorok. Ethelin sa premenil na krvavé bojište mágov, ktorý opanovali šedých elfov a vedú pokusy na vysokých elfoch. Objav nových rás, pád impéria a príchod Diamantového draka, predstavuje moment k realizácii svojich plánov, podľa iných čas začať brať vieru vážne a podľa niektorých predstavuje  začiatok konca.

Rozprávač

Ravensburg sa ocitol bez Orantu v mocenskom vákuu, profituuje však z karaván a utečencov. Časť cisárskej výpravy sa rozhodla prečkať krízu v jeho okolí. Cítiť tlaky z Mercije a zo Stepi. O ostatnom svete sa moc nevie. Kapitán Tyrpáter ešte tej noci, keď mesto dostalo správu o smrti cisára, tajne, s niektorími jemu blízkymi, sa rozhodol opustiť Ravensburg a ako Sulz podotýka, ak sa ešte ukáže, prepadne hrdlom za vlastizradu. Niektorí veria, že to bol následok ich hádky. Noc na to zmizol i majster mág. Avšak, po porade viacerých význačných osobností mesta sa Správca Sulz, stal plným Pánom celého mesta, zmocnil sa citadely a vypísal svoje zákony. Cech obchodníkov prebral Empórium spôsobom, po ktorom sa už pán Empiricus v meste neukázal. Dom radosti sa na čele s lady Anett rozhodol, že zakúpi čajovňu a rozšíri „občerstvovacie“ služby pre pútnikov, unavených dlhými cestami. Napriek tomu, že mestské elity nepodporujú tradičný rasizmus, začínajú sa pod povrchom šíriť jeho nové formy, rsp. dva „klany“ – Čistí (ľudia, zlatí elfovia) a Jednotní (šedí elfovia, orkovia, tiene). Kňaz sa radšej k ničomu moc nevyjadruje ale upadol do dediónskeho hedonizmu, požívajúc pôžitky z prívalu modlitieb a stavby nového chrámu, sponzorovaného pánom Sulzom. Mágovia sa zatiaľ nevyjadrujú k ničomu, evidentne paralyzovaný odchodom majstra. Tieň pod lesom však znova rastie a noci sa prehlbujú. Divosi vymizli a ticho medzi stromami, prestáva rušiť i lesná zver. Začínajú sa šíriť zkazky o návrate Temného bratstva a Démonických bratov …

 

 


 

 

Kniha II.: Lesk impéria (epilóg)

Cisár si sadol k večeri. Deň nezačal práve najlepšie. Výstup do Diablového priesmyku, bez ohľadu na družinu tisícov služobníkov a jeho obrovského dvora nebol práve najpríjemnejší. Drvivá časť Légie sa roztiahla po trase, aby zaistila bezpečnosť. Legendárná Prvá centúria pod velenim Imperiálneho kapitána Marcusa tvorila jeho osobný perimeter. Dvor bol rozladený nepohodlím z cesty a týždňového výstupu úbočiami Hôr sveta. Ale boli na vrchole. Konečne. Ravensburg ležal niekde v prekliatych Arnsheimských lesoch pod ním. Usmial sa…dvor nechápal ale on dobre vedel. Len on poznal tajomstvo Padlého princa… Všetko ide podľa plánu a k zjednoteniu ríše mu chýbajú už len kúsky Ethelinu a Akajanu. Prvý krok.. Zajtra bude dobrý deň. Arcimág klanu Labros Marakai, jeho osobný astrológ, mu predpovedal príjemné sny a slnečné dopoludnie.

Rudánska kaša ešte nevychladla a dverami už vošla konkubína. On síce preferoval elfských otrokov, ale teraz chcel trochu nežnosti…musel sa predsa pripraviť na správy svojich špehov zajtra. Pomaly sa posadila za jeho chrbát a začala ho vyzliekať spolu s napätím celého dňa a uvoľňovať v zodpovednosti k Ríši. Jemné šepkanie…ukľudňujúce a zároveň zvláštne naliehavé sa rozlievalo ako oheň z jeho srdca. Nastupovalo iné pnutie – neodbytné, plamenné, uvoľnujúce sa v objatí plného lona. Možno by som mal zmeniť otrokov za otrokyne, premýšľal tesne po vyvrcholení.

Z tieňa však vystúpila postava a nenútene sa posadila na imperiálny trón. Serapius sa otočil. Konkubína zamrzla v šoku. „Z poverenia a požehnania jeho najvyššieho Božského majestátu cisára Serapia I. Dobyvateľa, navždy Rozmnožiteľa ríše, Spravodlivého ale i Milosrdného, Ochrancu všetkých a nášho Pána, sa bude čoskoro konať Turnaj troch kontinentov….“ Veta vyznela do prázdna. “Vy smrteľníci ste nepoučiteľní…a žiadni učitelia vám nepomôžu. Osud Vossiancov Ti nestačil. Oni boli aspoň čistí, ale Tvoja krv je skazená až do morku kostí.“ Muž sa postavil do výšky. “Srdce Ríše storočiami prehnilo stávajúc sa bažinou. Časy sa konečne menia, slepí vidiaci. Tento strom neprinesie už žiadne ovocie svojmu spupnému bohu, rodu a ani národu. Dynastia končí.“ Usmial sa a odniekiaľ z čierneho plášťa vytiahol obojručný meč. „Prijmi požehnanie Askalonovo, posledného z posledných a pokľakni.

Rudánska kaša ešte nevychladla a cisára našli preseknutého cez hrudník bez srdca. Záhadný muž sedel na tróne. Vstal a nechajúc ho horieť neuhasiteľným plameňom zabil v krvavej bitke mnohých legionárov a dvoranov. Až za svitania sa premenil sa na obrovského diamantového draka a s opojným smiechom odletel oproti rodiacim sa horským štítom odrážajúcim prvé ranné lúče.

Ríša sa ponorila do zmaru a rozkladu.

Rozprávač

 


Z Orantu stúpal štipľavý dym a popol padal míle navôkol. Prekročil som prvú z mnohých mŕtvol. Citadela ležala v rozvalinách a posádková garda bola prakticky zdecimovaná. Škody na tovare a ľude boli enormné. Cgrám nášho Pána, Heliodora ležal v rozvalinách. Sediac pri soche cisára Serapia I, trímajúc mešec, ktorý nebolo komu odovzdať som stretol jeho.

Magister Egel práve prichádzal aj s novinkami. Hora ostala nezasiahnutá a je pripravená plniť povinnosti Heliodorovi. Gran prežil a znova vytvoril Mercijské kráľovstvo. V Novograde vznikla Novogradská obchodná republika. Idarán sa stal novou metropolou pod vedením bývalého správcu z Rhedanie Viktória Emblematica – pričom tá sama padla za obeť drancujúcim horským klanom. Mesta okolo Malého mora prijali tyraniu štábnych generálov a po nerozhodnej bitke u Centrariskej brány vytvorili Dekapolskú Alianciu. Atalantská provincia sa ponorila do ťažko predstaviteľného chaosu, samotná Metropola horí už niekoľko dní. Hovorí sa o rozpade koncilu Ascelina Mierneho – tak draho vykúpeného krvou a nahromadeným poznaním. Jednotlivé klany začali bojovať proti sebe v mestách po celom kontinente – možno nadchádza vojna klanov. Bradwa uzavrela pristav a Ethelin stratil spojenie s Mladým svetom. Ravelinov val ovládol novomenovaný neznámy generál Iustus ponúkajúci svoje služby každému, kto má peniaze a železnou rukou držiac miestnu disciplínu a strategický priechod. Správy z Akajanu sú nejasné, ale zdá sa, že expedičné armánde zbory vytvorili v hlavnm meste bývalej Adabarskej ríše (Ula) II.hé cisárstvo pod vedením akéhosi nepotvrdeného cisárovho ľavobočka.

Sudca dlho premýšľal nad správami. Ale zrejmé sa nedalo obísť. Cisár vedel niečo viac. Treba zvolať Iustikárov a obnoviť Ríšu.

 

Iudex, bývalý vrchný sudca Orantskej provincie 3. dňa 7. splnu roku 384 od založenia Ríše

 


 

Kniha I.: Turnaj troch  Kontinentov (epilóg)

Po noci krvi, strachu a škrípania zubov v temnote svitol deň.

Arnsheimský les bol tichý, možno tichší než obvykle – a po nočnom sabate Temného bratstva neostala ani stopa… okrem všadeprítomného pachu smrti. Naokolo mesta boli nájdene stovky rôznych stôp… niekedy až skutočne znepokojivých veľkostí, tiahnuce k neznámemu miestu, kam sa nikto neodvážil, a ten kto tam vkročil sa zbláznil. Aspoň tak to tvrdila mestská garda pod velením hlavnej prieskumníčky. Garda totiž obvinila Ištvána Burgmayera z vraždy jeho podriadeného v skrate – Radana Slavnika, a pre dobro mesta, ako i jeho vlastné, ho internovala vo vlastnej veži, z ktorej sa však do ticha ozývali zvláštne zvuky a po okolí boli cítiť nepríjemné pachy – smrad síry a burácanie bleskov, kombinované s podivným kovovým zvukom. Citadela sa uzavrela.

Obyvatelia mesta mali však naliehavejšie starosti. Pustili sa do ratovania dymiacich sa trosiek Domu rozkoše, ktorého prevádzku bez náhrady ukončil z nejasných dôvodov pred západom slnka špeciálny poverenec arcimága klanu Labros ohnivým meteorom. Samotnú vlastníčku Jeanette si odviedlo Temné bratstvo pred očami celého mesta. Po obchodníckom cechu sa v noci temer zľahla zem, a keď na druhý deň prišli vážení obchodníci z Orantu postaviť svoje empórium, už nebolo s kým kompetentným zjednávať o obchodných podmienkach pobytu v meste. Kňaz Heliodorov zmizol v temnote.

Niekto hovorí, že história sa opakuje. Čo však, keď jej čas je len jeden dlhý nádych pred skokom do neznáma? Pred odrazom do hlbočiny? Z rannej hmly sa ozvalo v lesoch mrazivé zavytie a zo stromov vzlietlo množstvo havranov. Obleteli za škrekotu posledný raz mesto s citadelou – aby zamierili k bielym štítom Diablovho priesmyku.

 


 

Kniha I.: Turnaj troch  Kontinentov

Týmto sa na známosť dáva,

že z poverenia a požehnania jeho najvyššieho Božského majestátu cisára Serapia I. Dobyvateľa, navždy Rozmnožiteľa ríše, Spravodlivého ale i Milosrdného, Ochrancu všetkých a nášho Pána,  bude sa čoskoro konať Turnaj troch kontinentov. Po návrate z víťazného ťaženia v Akajane má Ríša znova ďalší dôvod na triumfálnu oslavu imperiálnej jednoty. Česť prípravy pôdy pre udalosť pripadla po dlhých dekádach poprvýkrát Starej marke a jej obvodu Arnsheim.  Cisársky správca pevnostného mesta Ravensburg sa preto rozhodol povolať všetkých schopných mužov a ženy, v zbroji i bez nej, aby svojimi zručnosťami a schopnosťami pomohli pri započatí prác na tejto veľkolepej udalosti a pripravili pôdu pre cisárskych inžinierov. Bohatá odmena zaručená pre všetkých,

19. dňa 4. splnu roku 384 založenia Ríše

Vyvesené na hlavnej križovatke ciest pod Orantskou pevnosťou, Novodvor

Design: NewWpThemes | Powered By jouer au casino en ligne | android bingo | Jeux de casino